Disclaimer

Nedennævnte vilkår og betingelser samt love og forskrifter, som finder anvendelse på websiten, internettet eller World Wide Web, gælder for alle brugere af websiten.

Riemann A/S opretholder dette website til personlig information, uddannelse og kommunikation. Du kan frit gennemse websitet og downloade materiale fra websiten til personlig, ikke-kommerciel brug, forudsat at du bevarer alle ophavsretlige og øvrige meddelelser, som er indeholdt i materialet. Du må imidlertid ikke distribuere, ændre, sende, genanvende, videresende eller bruge indholdet af websiten til offentlige eller kommercielle formål, herunder tekst, billeder, lyd og video, uden skriftlig tilladelse fra Riemann A/S.

Din adgang til og brug af websiten er desuden underlagt nedennævnte vilkår og betingelser samt alle gældende love.

Når du går ind på og bruger websiten, accepterer du uden begrænsninger eller forbehold gældende vilkår og betingelser samt anerkender, at enhver anden aftale mellem dig og Riemann A/S fortrænges med hensyn til aftalens genstand.

Vilkår og betingelser for brug af dette website:

  1. Medmindre andet er angivet, bør du antage, at alt, hvad du ser og læser på websiten, er ophavsretligt beskyttet, og at det kun må bruges uden skriftlig tilladelse fra Riemann A/S, hvis det fremgår af disse vilkår og betingelser eller af teksten på websiten. Riemann A/S garanterer og foregiver ikke, at brug af materiale, som vises på websiten, ikke krænker rettigheder tilhørende tredjemand, som ikke ejes af eller er tilknyttet Riemann A/S.
  2. Billeder af personer eller steder, som vises på websiten, tilhører eller bruges med tilladelse af Riemann A/S. Hverken du eller andre af dig autoriserede personer har tilladelse til at bruge sådanne billeder, medmindre det specifikt fremgår af disse vilkår og betingelser eller andetsteds på websiten. Enhver uautoriseret brug af billederne kan krænke lovgivning vedrørende ophavsret, persondata og publicity samt kommunikationsforskrifter og -love.
  3. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til websiten, herunder spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet.
  4. Riemann A/S gør sig rimelige anstrengelser for at sikre, at oplysningerne på websiten er nøjagtige og opdaterede, men garanterer og foregiver ikke, at disse er nøjagtige. Riemann A/S påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i websitens indhold.
  5. Din brug af og browsing på websiten sker på eget ansvar. Riemann A/S eller de parter, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen og leveringen af websiten, ifalder intet ansvar for en sådan direkte, tilfældig, følge- eller indirekte skade eller pønalerstatning, som måtte opstå i forbindelse med din adgang til eller brug af websiten. Uden begrænsning af ovennævnte leveres alt indholdet på websiten, som det er og foreligger, uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder. Bemærk, at visse jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor visse af ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder dig. Riemann A/S påtager sig heller ikke noget ansvar for skader på eller vira, som måtte påvirke dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af din adgang til, brug af eller browsing på websiten eller som følge af downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd fra websiten.
  6. Varemærker, logoer og servicemærker (under ét "varemærker"), som vises på websiten, er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende Riemann A/S. Intet af indholdet på websiten skal underforstået eller på anden vis fortolkes som en tilladelse eller ret til at bruge varemærker, som vises på websiten, uden skriftlig tilladelse fra Riemann A/S. Brug af varemærker eller andet indhold, som vises på websiten, er strengt forbudt, medmindre andet fremgår af disse vilkår og betingelser. Du gøres også opmærksom på, at Riemann A/S vil gøre sine immaterielle rettigheder gældende i lovens bredeste forstand, herunder strafferetligt.
  7. Riemann A/S har ikke gennemgået de websites, som er tilknyttet dette website, og er ikke ansvarlig for eksterne websiders indhold eller persondatapolitik eller for andre websites, som er tilknyttet dette  website. Din brug af dette website, eksterne websider eller andre websites sker på eget ansvar og uden tilladelse fra Riemann A/S.
  8. Riemann A/S kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser gennem opdatering af dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de vilkår og betingelser, du er bundet af. Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Når du besøger dette website, accepterer du samtidig danske domstoles enekompetence i tilfælde af tvister.